tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
my english teacher who hates me and doesn't understand me
Goldhamer hates me
viết bởi Cindy 25 Tháng một, 2004