tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
One who fetches drinks and carries clubs for rich golf basterds.
I just quit my job today iam tierd of being a golf nigger.
viết bởi Michael Esposito 03 Tháng chín, 2006