tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Giving fellatio to an unknown individual. Of Dominican origin.
"That Dominican chick gave me some golo golo."
viết bởi avidguy584 30 Tháng mười hai, 2011