Top Definition
n. the name of a large crocodile

v. (1) to "gomek" someone is to shout "GOMEK!" across a large space, implying that you and the intended reciever of the call share an inside joke. (2) To be "gomek'd" is to have failed or otherwise been beasted by some challenge, as if Gomek the crocodile had attacked you.
(1) Guy 1: "Gomek!"
Guy 2: "Gomek!"
Bystanders: ???

(2) "Dude, I was totally gomek'd on that test"
viết bởi Farper 15 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×