tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A fan of the Indy Racing League.
He's not a fan of Tristan Gommendy, therefore he's a gomertard.
viết bởi Julian St. Jox 06 Tháng mười, 2007
 
2.
A fan of the Indy Racing League.
He doesn't like Champ Car, therefore he's a gomertard.
viết bởi Julian St. Jox 22 Tháng mười, 2007