tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
ornamet.
gongerism, sometimes with crab.
viết bởi happy face :) 31 Tháng năm, 2011