Top Definition
Idiot or moronic person (Scottish)
Vicki is a gongle faced mongotard
#mongo #eediot #flapjowler #skelper #twat
viết bởi visciousvegtables 25 Tháng sáu, 2006
1. n an idiot or moron

2. v (to dongle) to act idiotically or like an imbecile

3. a (gongly/gongle) describes an action that is silly, idiotic, moronic etc etc
Verb:
"Stop gongling with me, I'm not interested!"
"Let's go gongling today!"
Noun:
"Oh my word, last night was such a gongle!"
"Stop being such a gongle."
Adjective:
"Well, that was a gongly thing to do!"
"Tha' was gongle, inni'?"
#gongle #idiot #moron #silly #stupid. idiotic #imbecile
viết bởi G11D 16 Tháng chín, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×