tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Slang term for Tall bald headed individuals from Idaho. Normally hanging around blue turf and pit bulls while smoking camel lights.
"hey gonk bag"
"get fucked u gonk bag"
viết bởi puff donkey 18 Tháng mười một, 2009