tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acting stupider than you are.
Stop acting so gonleyish, it makes people question your intelligence.
viết bởi fireliz465 15 Tháng mười một, 2013