tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Going to get something.
homie1: "Yo homie let me cop that"
homie2: "Nah nucka u cant get none of my lucky charms"
viết bởi Quantum 05 Tháng hai, 2003