tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:
 
1.
a seed-bearing plant; spermatophyte.
Angiosperms and gymnosperms are gonophytes.
viết bởi uttam maharjan 15 Tháng chín, 2010