Top Definition
A combination of gonorrhea, syphilis, herpes, and AIDS.
Gosh, Abigail Jane Wrench sure has some bad gonosyphiherpelAIDS.
viết bởi Plad 02 Tháng tư, 2007
1 more definition
6 Words related to gonosyphiherpelAIDs
What you get when ur slutty girlfriend sleeps with everyone & their brother.
1. Look at her! That slut has Gonosyphiherpelaids.
2. What kinda STD does she have? Gonorrhea No she has Gonosyphiherpelaids!
viết bởi ILikeGreenApples Best 16 Tháng mười một, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×