tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Goo doo; a type of hairdo that uses too much gel (goo).
Jim has gone mad with with the hair-gel he's got a right goo doo
viết bởi pseudonymanim 23 Tháng ba, 2014