Top Definition
particularly good, sweet ass'd and magnifico. Better than its predecessors, yo!
Homie1: Yeah bring some pals to my party tonight!
Homie2: Cool, I'll bring Rob Lettz - he's good ass fudge!
Homie1: You mean he likes bum?
Homie2: No, he's just really freakin' cool homie!!
---------------
Dawg1: WOAH! Is that the new Macbook Air?
Dawg2: Yeah dizzle homeslice wizzle!
Dawg3: It's good add fudge!
viết bởi Pheeb Dizzle Bojang Rizzle 25 Tháng ba, 2008
used when something is particularly awesome, good, cool, etc.
Sam: I love frosted mini wheats!
Josh: yeah, it's good ass fudge.

Bob: Did you hear the new Foo Fighters album?
Joe: it's good ass fudge tbh
Bob: lol wut
viết bởi Josh Highlife Miller 19 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×