tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
getting ur cock and wiping it on ur thunb and rubbing ur thumb on their topper lip.
jordan gave bronson a good batch
viết bởi jordan A 29 Tháng hai, 2008

Words related to good batch

gay meatspin party smarty wow