tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
1. Personal declaration of sainthood.
2. All utterances of a goodthanker
Phil:"Hey mate, how you doing?"

Dave:"I'm good, thanks."
viết bởi L. Awknad 10 Tháng ba, 2005