tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who loves da goof. Irrespective of age or cultural background.
I love me some goof. I'm suffering from gooflove.
viết bởi Sumpy. 25 Tháng mười, 2013