tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A stupid ass white boy who mooches kronic, hash, beers, shots and ciggarettes. he is a son.
BEN : Hey can i grab as smoke

spencer : quit bein a goofson!
viết bởi teaspoon 24 Tháng tư, 2012