tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
bad ass gunshot
Brampton version of "gunshot".
viết bởi blah. 21 Tháng năm, 2003