Top Definition
good one. when describing something that is/ was a good one, you put the two words together and you get goone.
"Great joke, that was a really goone."
viết bởi B.mills 20 Tháng mười một, 2008
Liquid refreshment one partakes in while feeling the effects of a fatty boom batty.
pass the goone bruv
viết bởi Neeko 26 Tháng tư, 2004
To have a one-on-one contest, usually on the basketball court, but sometimes fisticuffs.
"If you think you're so good, let's go ones on the court and I'll school you."
viết bởi Sam Kornfield 09 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×