North London Slang for sporting misfit, wearing cheap aftershave and talking in a bad french accent.
Poor lad must be a 'Gooner' or what!
viết bởi Liam Brady 05 Tháng hai, 2003
An Arsenal supporter. Enough said.
"Oh look I'm a Gooner and I support a crap, wasted, foreign, arrogant, cheating, stupid football team."
viết bởi Tracky 18 Tháng ba, 2005
slang term (orig. London, UK) for stupid person prone to foolish associations.
I saw that gooner on Seven Sisters Road
viết bởi George Nussbender 18 Tháng hai, 2004
A midget or dwarf who is mentally retarded
Dude, Jon or Josh did you guys see that gooner running down the street?
viết bởi Kris Lev 08 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×