Top Definition
(Not derived from the regular or urban dictionary definition of "goon")

1. Failed attempt of performing an action or duty.

2. A person who thinks that they are somehow at a higher standing of society than another person.

3. Used to describe anything that is slightly irritating.
"This broken cash machine is mega goonstyle"

"Your a goonstyle"

"I've lost my phone. Goonstyle."
viết bởi Booglain 24 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×