tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
something to say when someone tells you a long boring story about something you dont care about
(long boring story)

got any pot?

hell yea lets blaze up
viết bởi Mr. Basford 10 Tháng mười hai, 2010