tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a person who is gonna get their ass kicked.
Tell that bitch Dorell he's a got bitch.
viết bởi Bottom boots sister 07 Tháng ba, 2005