tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Got it cheap
The indian sold me his land for a song.
viết bởi Sheldon 26 Tháng mười hai, 2003