tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
been there, done that, got the T-shirt to prove it.
So y'all getting married? ... naw, been there, done that, got the T-shirt to prove it.
viết bởi bettypturner 07 Tháng mười một, 2013