tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
holy holy holy shit...
i got-a-bunt-and-a-bush-in-the-buchanan-on-gov't-st right now..
viết bởi jecca 21 Tháng chín, 2003