Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
Greatest Of Tits and Ass.

Chicks that have GOTA just drip sexy - they got hot ass AND tits.
"Man I wanna do Magen - she's got G.O.T.A.!"
viết bởi Streigh 24 Tháng sáu, 2009
26 6