Top Definition
A retarded abbreviation of the two words "got to."

It is only used by idiots because of the following:
1. It's longer than writing "got to."
2. The correct way of saying it is "have to."
I gotsta get this shoe out of my ass.
viết bởi Deezy 24 Tháng sáu, 2003
How Rugrats pronunce 'gotta' or 'got to' or even 'have to'.
We gotsta sabe the dawggy from teh Vacflume Streamer!@!1111111!!!!!1!11!1!
viết bởi B-Drac 03 Tháng chín, 2003
Something that you feel a strong urge to do.
I gotsta get some money before the bank takes my car.
viết bởi J-ME 24 Tháng sáu, 2003
Short for "I have got to" or "got to"
"Man, I gotsta get with that honey over there."
viết bởi Treble 17 Tháng sáu, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×