tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
got and you in one word.
dan jordan: i hate you
cody erwin: wtf why?
dan jordan: GOTU
cody erwin: lol you gotu'd me.
viết bởi danjordan91 04 Tháng chín, 2008

Words related to gotu

got mislead trapped tricked you