tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
The art of fine sex.
Josh and Hayley have gourmet-sex. Planned and mood set right.
viết bởi 1stbuckethead 23 Tháng mười một, 2013