tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The hot asian chick that plays Boomer on SciFi's new "Battlestar Galactica"
Grace Park is a hotty, I'd like to Boom-her
viết bởi Doc Feelgood 17 Tháng tư, 2005
 
2.
LPGA golfer.

HEIGHT: 5'6"
BIRTH DATE: 3/6/1979
BIRTH PLACE: Seoul, Korea
Grace Park got a par on the 12th hole.
viết bởi cardinal_fan 13 Tháng mười, 2004