tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
It means armpits. Really smelly armpits
Eew did you wash?! you smell like graho!
viết bởi shaniya hendricks 05 Tháng mười một, 2013

Words related to graho

grajo