tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the most beautiful person, a good friend, sexy, hott, wat guys want and need, fun to be with
omg! she such a gracie
viết bởi -blah- 06 Tháng một, 2005