tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Acronym for "program", as in computer program.
hows that grampro coming?
viết bởi poopityturd 21 Tháng tư, 2011