tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
genital pain

goo in the genital area
"I couldn't fall asleep because of my granahan!"
viết bởi burnbabyburn16945566 20 Tháng một, 2010