tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fine ass asian chick
dropped by the spot, peepin grand china everywhere
viết bởi D-Rock 15 Tháng mười hai, 2004