tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A grand chinion is a chin dimple the size of the grand canyon
Ben affleck has a grand chinion.
viết bởi austchin 15 Tháng mười, 2013