Top Definition
noun:a fat stripper dancing on the street

adjective:something that indicates it has hairy eyebrows

verb:stripping or waxing
Noun: Dude who is that grandacious person over on the side of the street?!

Adjective: That monkey is grandacious

Verb: Does she seriously participate in gradacious activities?
viết bởi dudewtf145 04 Tháng mười hai, 2010
when a nigger thinks some thing is good.
1. That girl's booty is grandacious.
2. This song is grandacious
viết bởi Tylerrr. 24 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×