Top Definition
noun:a fat stripper dancing on the street

adjective:something that indicates it has hairy eyebrows

verb:stripping or waxing
Noun: Dude who is that grandacious person over on the side of the street?!

Adjective: That monkey is grandacious

Verb: Does she seriously participate in gradacious activities?
#eyebrows #hairy #stripping #monkey #street
viết bởi dudewtf145 04 Tháng mười hai, 2010
10 Words related to grandacious
when a nigger thinks some thing is good.
1. That girl's booty is grandacious.
2. This song is grandacious
#grand #delicious #good #nice #amazing
viết bởi Tylerrr. 24 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×