tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slang referring to the male genitals
I have misplaced my pants, my grandchildren are freezing
viết bởi BigHornSheep 17 Tháng một, 2004