tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person who is randy for Gandhi
That faggot is so grandhi he tried to fuck and old man in the street
viết bởi 7025red 06 Tháng sáu, 2007

Words related to grandhi

faggot fuck gandhi gay sex