tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
derived from papa b; getting a massive boner.
troy got a grandpa b in the middle of class yesterday!
viết bởi couponznikki2 09 Tháng mười hai, 2010