tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a high authority figure
ahhhhhh granmasta (bowing)
viết bởi Amanda G. that's right Amanda G. 29 Tháng một, 2003