tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Short for grandpa or grandfather
My granpa is busily tending the crops at the farm.
viết bởi Charica Roche 03 Tháng hai, 2008