tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Flaming asshat.
See flamer.
Fuck off foressberg!
viết bởi S-Dog 06 Tháng tư, 2004

Words related to grant foressberg

flamer