Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
a homosexual dinosaur that likes to do make-up and has amazing hair!
omfg, he is such a GRANTASAUR!
viết bởi GayyyyShaaaaaa 13 Tháng sáu, 2010
6 3