An automotive mechanic.

The word can be derisive or affectionate.
My brother in law is a grease monkey. He repairs Fords, so he always has plenty of work.
viết bởi The Wog Whomper 11 Tháng năm, 2005
mechanic, or mechanically minded person
I got the grease monkey to fix my car
viết bởi bobbo 06 Tháng sáu, 2003
Cool extension for firefox. Let's you run user scripts, that modify how a web page acts.
I use Greasemonkey in Youtube, I use a script that runs vids in HD automaticly.
viết bởi TheChosenBoy 12 Tháng hai, 2009
Someone who goes in and gets things done. A finisher. A closer. An ace in the hole.
Yo you just paid off that bouncer? Way to take care of business greasemonkey.
viết bởi tha h00tman 10 Tháng sáu, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×