tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person who isn't defined as real.
"I thought u didn't have no weed..... goddamn youse a green ass nigga"
viết bởi Cuz100 25 Tháng mười hai, 2007

Words related to green ass nigga

crab duck flaw fuck boy lame