tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the green mark left from cheap jewellery ie/bling-bling
dam man that guys got serious green rash
viết bởi Joe Mofo24 23 Tháng tám, 2006

Words related to green rash

bling cheap green jewellery rash