tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An old and hairy ass.
Have you ever tapped a grey pumpkin.
viết bởi Mombopete 08 Tháng mười một, 2013